meest gestelde vragen

mijn meter

Kan ik veranderen van soort meter?

Ja dat kan, hiervoor moet je contact opnemen met je distributienetbeheerder:
www.eandis.be of www.infrax.be, al naargelang het gebied waar je woont.

Ik verhuis van een woning met gasaansluiting naar een woning zonder gasaansluiting. Wat moet ik doen?

Je moet je huidige gasleverancier per opzegbrief laten weten dat je verhuist naar een woning zonder gasaansluiting. Doe deze opzegging tijdig.

Kan ik van metertype (dag, dubbel, excl. nacht) veranderen?

Ja dat kan, hiervoor neem je contact op met je distributienetbeheerder.
 

Wat is een budgetmeter?

Een budgetmeter laat toe energieverbruiken via een systeem van voorafbetalingen op te volgen. Het systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen. Hij kan dan voor het opgeladen bedrag energie verbruiken.

De budgetmeter, blijft eens geplaatst altijd staan, maar de functie van de budgetmeter kan door Eandis of Infrax uitgeschakeld worden.

Wat is het verschil tussen dag/nacht en een enkelvoudige meter?

Een dag/nacht meter wordt ook soms piek/dal meter of dubbele meter genoemd.
Een dag/nacht meter heeft twee tarieven. Het dagtarief loopt ofwel van 7u ‘s morgens tot 22u ‘s avonds, ofwel van 6u ‘s morgens tot 21u ‘s avonds. Welke periode van toepassing is vind je bij de distributienetbeheerder (voor Infrax, voor Eandis). Daarbuiten is het nachttarief of tarief stille uren van toepassing. Het nachttarief is eveneens van toepassing gedurende de weekends. Er wordt geen rekening gehouden met feestdagen. Voor een enkelvoudige meter gelden deze periodes niet.

Wie neemt de meterstanden op?

Dit is een taak van de distributienetbeheerder.

over Watz..

Wat moet ik doen bij mijn verhuis?

Vul hiervoor het verhuisformulier in dat je terugvindt onder my watz en stuur het naar ons; liefst per mail hallo@watz.be .

Hoe kan ik watz.. bereiken?

Via héél wat kanalen. Zie contact

Kan ik subsidies voor energiebesparing aanvragen bij Watz..?

Neen, dat kan je niet via ons doen. Een aantal subsidies lopen via de distributienetbeheerder.

Een overzicht van de belangrijkste subsidies in Vlaanderen vind je via www.energiesparen.be, een site van de Vlaamse overheid.

Waar is watz.. actief?

Overal in Vlaanderen, en dat zowel voor elektriciteit als aardgas.

Waar vind ik de algemene voorwaarden?

Op eender welke pagina vind je de algemene voorwaarden links onderaan. De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in particulier en niet-particulier.

Wat moet ik doen om naar watz.. over te stappen?

De snelste weg hiervoor is gebruik maken van de rekenmodule en daarna op ‘ik wil klant worden’ klikken.
 

BTW-verlaging (Vraag en antwoord overgenomen uit de documenten van FOD Financiën)

Dien ik iets te ondernemen om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten?

Neen.  Wij passen de verlaging automatisch toe.

Geldt de btw-verlaging ook bij leegstand?

Dat hangt af of je als afnemer een residentieel of professioneel contract heeft afgesloten. Indien je een residentieel contract hebt afgesloten, geniet je automatisch van het verlaagde btw-tarief van 6% Indien je een professioneel contract hebt afgesloten, geldt het btw-tarief van 21%.

Geldt de btw-verlaging op mijn volledige factuur?

Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op alle componenten van de elektriciteitsfactuur met betrekking tot de levering van elektriciteit (energiekost, nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen) die zijn onderworpen aan btw. De btw verlaging is van toepassing op uw elektriciteitsverbruik vanaf 1 april 2014.

Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor de bewoners van een appartementencomplex ?

Ja. Indien de bewoner een residentieel contract heeft afgesloten bij watz, zal het verlaagd btw-tarief van 6% automatisch toegepast worden voor wat betreft het verbruik vermeld op de facturen uitgereikt op naam van die bewoner.  Dit verbruik heeft immers betrekking op de privatieve delen.

Hoe wordt mijn verbruik op de afrekenings- of slotfactuur opgesplitst tussen 21% en 6%?

Dit gebeurt automatisch door ons. Je hoeft hiervoor geen stappen te ondernemen en dus ook geen meterstanden door te geven. De opsplitsing (verbruik voor en vanaf 1 april 2014) gebeurt automatisch, op basis van standaard verbruiksprofielen (reglementair vastgelegd), zoals dat overigens ook gebeurt bij elke prijswijziging.

Ik ben een zelfstandige, kom ik ook in aanmerking voor de btw-verlaging?

De zelfstandige / natuurlijke persoon die een professioneel contract afsluit of heeft afgesloten bij watz kan het verlaagd tarief van 6% niet genieten voor de levering van elektriciteit.

Ik heb een gemengd elektriciteitsverbruik (voor mijn zaak en privé). Heb ik ook recht op het verlaagd btw tarief?

Indien u een residentieel contract hebt afgesloten, geniet u het verlaagde btw-tarief van 6% Indien u een professioneel contract hebt afgesloten, geldt het btw-tarief van 21%.

Ik heb net (in maart 2014) een nieuw contract getekend. Geldt deze maatregel ook voor mij?

Ja. Indien je een residentieel contract hebt afgesloten zal je voor je verbruik vanaf 1 april 2014 het verlaagd btw-tarief van 6% genieten.

Ik heb recht op het sociaal tarief, geldt deze maatregel ook voor mij?

Ja. De afnemer / natuurlijke persoon die recht heeft op het sociaal tarief, geniet als huishoudelijke afnemer in de zin van hetgeen voorafgaat, het verlaagd btw-tarief van 6% vanaf 1 april 2014.

Is de btw-verlaging ook van toepassing op aardgas?

Neen. Het normale btw-tarief van 21% blijft van toepassing.

Vanaf wanneer is de btw-verlaging van toepassing?

Voor het verbruik van elektriciteit vanaf 1 april 2014.

Waarom wordt er nog 21% aangerekend op mijn voorschotfactuur van maart 2014 terwijl dit voorschot slaat op mijn verbruik van april 2014?

Dit is een maatregel van praktische aard die in de btw-reglementering werd opgenomen. Alle voorschotfacturen gedateerd tot en met 31 maart 2014 zullen voor het volledige bedrag nog het btw-tarief van 21% vermelden. Via de afrekenings- of slotfactuur zal je toestand echter op een correcte wijze worden geregulariseerd met voor de verbruiken vóór 1 april 2014 21% btw en voor de verbruiken vanaf 1 april 2014 6% btw

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze btw-verlaging?

De levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% vanaf 1 april 2014.

Een “huishoudelijke afnemer” is een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

De huishoudelijke afnemer die het verlaagd tarief van 6% geniet, is een natuurlijke persoon die een particulier contract afsluit of heeft afgesloten bij watz.  Als je het contract reeds afsloot hoef je niets te ondernemen – wij passen de verlaging automatisch toe.

Vennootschappen, andere rechtspersonen (Vereniging van Mede-eigenaars, VZWs, …) en, meer algemeen, eenieder die niet als een natuurlijke persoon kan worden aangemerkt komen niet in aanmerking voor deze btw-verlaging.

veranderen van leverancier

Hoe en bij wie moet ik een aansluiting aanvragen?

De aansluiting op het elektriciteitsnet moet gebeuren door de distributienetbeheerder. Hiervoor moet u een aanvraag doen bij hen.

Hoe verloopt een overstap van leverancier?

watz zorgt ervoor dat je contract bij je huidige leverancier wordt opgezegd. Dit is kosteloos.

Ik heb geen PC en/of internet maar wil toch klant worden.

Dan kan het ook per telefoon of per brief.

Kan ik zonder elektriciteit vallen bij een leverancierswissel?

Nooit!  Er is een mechanisme ingebouwd dat wat er ook mis zou lopen, je elektriciteitslevering komt nooit in gedrang.

Wanneer loopt mijn huidig elektriciteitscontract af?

Alle contracten van particulieren en KMO’s (met een verbruik lager dan 50 MWh/jaar)  zijn bij wet gratis opzegbaar met een opzegtermijn van één maand .

Wie doet de opzeg bij mijn huidige leverancier?

Daar zorgen wij voor, deze opzeg is kosteloos.

vaktermen

Hoe evolueert de energieprijs?

Vraag en aanbod

Je leest er dag in dag uit alles over in de media. Ook de komende maanden zal er heel wat bewegen, worden het nu prijsdalingen of stijgingen? Bij watz is dit geen zorg, je energieprijs staat vast voor 1 jaar.

De prijs van energie is afhankelijk van de markt. Het spel van vraag en aanbod bepaalt wat een kWh kost en heeft heel wat invloed op de energiefactuur van Vlaamse huishoudens.

De ingrediënten

Je energiefactuur kan je eigenlijk zien als een cocktail. Voor de één smaakt die al wat lekkerder dan voor de ander. Deze cocktail bestaat uit verschillende ingrediënten. Dit zijn de verschillende partijen die betrokken zijn bij jouw energieverbruik.

Ongeveer 35 % van je factuur wordt bepaald door de energieprijs. Dit is de kost die je leverancier betaalt voor het aankopen en aanbieden van je energie en waarop hij zijn marge kan realiseren. Het andere deel van je factuur bestaat uit netwerkkosten (zo’n 41 %) en ook de overheid passeert aan de kassa (ongeveer 24 %). Netwerkkosten betaalt watz voor je aan de netbeheerder, intercommunales, voor het transport en de distributie van je energie. De verschillende – federale en regionale – overheden heffen dan weer toeslagen en belastingen op jouw energieverbruik die wij ook gewoon doorstorten.

Onze remedie tegen stijgende prijzen

Watz biedt je de ideale remedie tegen prijsschokken. Bij ons kies je voor één vaste prijs, voor de komende twaalf maanden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan bij plotse evoluties in het marktaanbod.

Ten minste 6 weken voor het verlopen van je overeenkomst doen wij je een nieuw voorstel en beslis je zelf of je verder mee stapt in het verhaal van watz.

Wat betekent kWh – MWh –GWh?

Een KWh – of Kilowatt uur
Kilowattuur is de maatstaf voor energie-inhoud. Het is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een uur. Een lamp met een maximaal vermogen van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als hij maximaal aanstaat.

1000 KWh = 1 Megawattuur (MWh)
1000 MWh = 1 Gigawatt uur (GWh)
 

Wat zijn GSC en WKK?

GSC staat voor Groene Stroom Certificaten.
WKK staat voor Warmtekracht koppeling.

Meer info vind je op de VREG site.

mijn factuur

Hoe wordt mijn voorschotfactuur berekend?

Het voorschot wordt berekend op basis van de offerte die we voor je gemaakt hebben. Het is de berekende jaarkost gedeeld door 12.

Op hoeveel gratis stroom heb ik recht?

De uitgebreide uitleg vind je op de website van de vreg.
De regeling “Gratis stroom” is enkel van toepassing op particulieren. Er wordt 100 kWh per gezin toegekend, verhoogd met 100 kWh per gedomicilieerd gezinslid op 1 januari van dat jaar.

Waar vind ik mijn EAN-nummer?

Een EAN-nummer start met 54.. en telt 18 cijfers. Dit ean-numer staat ook vermeld op je elektriciteitsmeter.

Wanneer ben ik een beschermd huishoudelijk afnemer?

De term 'beschermde afnemer' wordt gebruikt om personen aan te duiden die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Beschermde afnemers zijn de afnemers – of elke andere persoon die onder hetzelfde dak leeft – die behoren tot een van de volgende categorieën:

Categorie
Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon ) wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente – Attest van het OCMW vereist
Personen aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente – Attest van het OCMW vereist
Personen die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente – Attest van het OCMW vereist
Personen die genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %
Personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
Personen die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap
Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden
Personen die genieten van een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
Personen die genieten van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden
Personen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen
Huurders van een appartement in een appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en waarbij de woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij – Attest van de sociale huisvestingsmaatschappij vereist

 

Wanneer krijg ik mijn gratis stroom?

De gratis stroom wordt in mindering gebracht op de eerste afrekening na 1 mei en dit door de leverancier die op 1 april stroom leverde.

Wat gebeurt er bij laattijdige betaling?

Bij laattijdige betaling krijg je van ons een mailtje.  Blijft dat onbeantwoord, dan gaan we je bellen.

Krijgen we dan nog geen gehoor, dan starten we de officiële procedure van aanmaning en in gebreke stelling.  Uiteraard hopen we dat we nooit zo ver moeten gaan.

Meer info over de procedure bij laattijdige betaling vind je op de website van de VREG.

Wat is een domiciliëring?

Bij een domiciliëring geef je ons het recht om de facturen, op vervaldatum, aan te bieden aan je bankinstelling. Je bank gaat dan het correcte bedrag debiteren van jouw rekening.
 Een domiciliëring helpt je om onze facturen tijdig te betalen en het zeker niet te vergeten. Domiciliëring is niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat je minder administratie hebt.

Wat is een standaardverbruik?

Dat is het gemiddeld verbruik per type gezin:

Typecategorie

Jaarverbruik (in kWh)
dagtarief                  nachttarief                    excl. nacht

kleine verbruiker

600

0

0

grote verbruiker

1.200

0

0

doorsnee gezin met dag/nachttarief

1.600

1.900

0

doorsnee gezin – met enkelvoudig tarief

3.500

0

0

 

Zet ik mijn factuur op mijn vennootschap of privé?

Wanneer de vennootschap aan haar bedrijfsleider(s) gratis energiekosten aanbiedt, wordt hiervoor bij de bedrijfsleider een voordeel van alle aard aangerekend. (= verhoging van het belastbaar inkomen)

Sinds 2012 werd dit aanzienlijk verhoogd. Deze bedragen worden vanaf nu ook jaarlijks geïndexeerd.

Voor de inkomsten 2013 zijn de volgende forfaitaire bedragen bepaald (BS 22/01/13)

 • elektriciteit: 930 EUR per jaar
 • verwarming: 1.870 EUR per jaar.

Voor de inkomsten 2012 zijn de volgende forfaitaire bedragen bepaald:

 • elektriciteit: 910 EUR per jaar
 • verwarming: 1.820 EUR per jaar.

 

Enkele tips & aandachtspunten:

 • Als de kostprijs BTW inbegrepen van elektriciteit of verwarming lager is dan de forfaitaire bedragen, dan betaalt u de kosten beter privé.
 • Niets belet u om slechts 1 van de 2 door de vennootschap te laten betalen, als dit voor u voordeliger is.
 • Houd er ook rekening met dat als de elektriciteitsfactuur op privé staat (particulier), er op dit moment een gratis stroom wordt toegekend van 100 kWh voor de woning + 100 kWh per gedomicilieerde. Er wordt hiervoor altijd gekeken op 1 januari. Dit is nu 20,96 EUR per 100 kWh.
 • Een bedrijfsleider die een voordeel van alle aard geniet is niet onbezoldigd.
 • Een bedrijfsleider kan het voordeel van alle aard betalen aan de vennootschap, waardoor er geen sprake meer is van een voordeel; maar dit is duur.

Neem zeker contact op met uw boekhouder of accountantbureau als u dit voor uw dossier verder willen laten bekijken.

U kan zeer veel interessante informatie vinden via de zoekfuncties op het internet. Met de zoekfunctie ‘voordeel van alle aard woning’ of ‘voordeel van alle aard elektriciteit en verwarming’ vindt u veel relevante informatie. Beperk het zoeken tot maximum 1 jaar en let goed op of de informatie nog up to date is.

Dit document werd door ons met de nodige zorg opgemaakt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in dit document.

mijn zonnepanelen

ik huur een huis met zonnepanelen op - wat nu?

In principe wordt de netvergoeding aangerekend aan diegene die het contract afsluit voor het EAN-nummer waarop de zonnepanelen zijn aangesloten.  Zijn de zonnepanelen van uw huurwoning aangesloten op de meter van jouw woning, dan moet je een regeling treffen met de eigenaar.

! vaak beschikt een appartement mét zonnepanelen over een afzonderlijke meter waarop de zonnepanelen zijn aangesloten.  In dat geval worden deze niet aan u doorgerekend.

Wat als het geïnstalleerd vermogen op mijn voorschotfactuur foutief is?

Als we een foutief geïnstalleerd vermogen vermelden op jouw voorschotfactuur, dan wil dat zeggen dat watz de foutieve informatie ontving van de netbeheerder.  Je kan dan best zo snel mogelijk contact opnemen met Eandis of Infrax.  Zodra zij de wijzigingen registreerde worden wij daarvan verwittigd.

wat bedraagt de netvergoeding voor mijn zonnepanelen?

De vergoeding varieert van netbeheerder tot netbeheerder.  Voor 2013 werden volgende forfaire bedragen per kAv (geïnstalleerd vermogen) afgesproken:

 

Gaselwest68,90euro/kAv/jaar
Imea43,99euro/kAv/jaar
Imewo55,47euro/kAv/jaar
Intergem62,11euro/kAv/jaar
Iveka-Kempen52,00euro/kAv/jaar
Iveka-Nete52,00euro/kAv/jaar
Iverlek I56,01euro/kAv/jaar
Iverlek II56,01euro/kAv/jaar
Sibelgas51,25euro/kAv/jaar
PBE49,89euro/kAv/jaar
Iveg54,76euro/kAv/jaar
Infrax-West46,25euro/kAv/jaar
Inter-Energa47,23euro/kAv/jaar

 

Vanaf 01/06/2013 zal watz het voorschot aanpassen voor de klanten mét zonnepanelen, rekening houdend met bovenstaande bedragen.

 

 

problemen

Ik ruik een gasgeur of heb een gaslek wat nu?

Contact opnemen met je distributienetbeheerder.

Waar kan ik met een klacht of opmerking terecht?

In eerste instantie bij onszelf – een klacht wordt sowieso altijd ernstig genomen.  Als je er samen met ons niet uitkomt, kan je ook contact opnemen met de VREG (details zie volgende vraag) of de ombudsman voor energie:

Ombudsdienst voor Energie
Koningsstraat 47
1000 Brussel
tel.: 02/211.10.60
fax: 02/211.10.69
klacht@ombudsmanenergie.be
www.ombudsmanenergie.be

Waarvoor en hoe kan ik een klacht indienen bij Vreg?

Als je niet tot een akkoord met ons komt kun je het klachtenformulier invullen op de website van VREG.
 

Wat doe ik bij een storing?

Bij een storing neem je contact op met je distributienetbeheerder. Deze vind je via distributienetbeheerder.

Wat moet ik doen als mijn gebouw leegstaat?

Dan moet je ons dat zo snel mogelijk melden!

Wat moet ik doen bij een defecte meter?

Contact opnemen met je distributienetbeheerder.

Wie moet ik contacteren bij een stroompanne?

mijn verhuis

In welke situaties moet je een energieovernamedocument invullen?

In geval van:

 • Verhuizing (voor de vorige en nieuwe woning)
 • (Ver)koop/(ver)huur van een gebouw
 • Echtscheiding
 • Overlijden

Je bent eigenaar van een gebouw. Wat moet je doen bij de verhuis van je huurder?

We vestigen specifiek je aandacht op de volgende punten:

 • De huidige huurder vertrekt en er is nog geen nieuwe huurder
  Op het ogenblik dat de huidige huurder de woning verlaat en er nog geen nieuwe huurder is, bent jij verantwoordelijk voor het tussentijds verbruik. Je kan dan een contract met ons afsluiten (géén vaste duur; maar een variabele duur – totdat er terug een nieuwe bewoner is). Je moet ook samen met de huidige huurder 2 energieovernamedocumenten (een exemplaar voor jou, een exemplaar voor de huurder) invullen en ondertekenen. Een kopie van dit document moet u ons zo spoedig mogelijk bezorgen.
 • De huidige huurder vertrekt en er is onmiddellijk een nieuwe huurder
  Op het ogenblik dat de huidige huurder de woning verlaat en er aansluitend een nieuwe huurder is, moeten zij samen 2 energieovernamedocumenten (een exemplaar voor de huidige huurder, een exemplaar voor de nieuwe huurder) invullen en ondertekenen. Zij moeten de gegevens van het energieovernamedocument binnen 7 kalenderdagen na verhuizing aan ons (of een leverancier naar keuze) bezorgen.
 • Leegstand
  In geval van leegstand van de huurwoning moet u er ook op toezien dat je een contract met een leverancier tekent.  Ook dit kan watz voor jouw doen.  Neem gewoon even contact met ons op.

Moet je het energieovernamedocument bijhouden?

Ja, je kan de ondertekende energieovernamedocumenten (een voor uw oude adres, een voor uw nieuwe adres) best zelf bewaren nadat u ons gecontacteerd hebt om je verhuis te melden. Als er later discussie ontstaat over de meterstanden, heb je het ondertekende document als bewijs.

Praktisch: het energieovernamedocument invullen bij een verhuizing

 

Bij het verlaten van je oude adres:

 • Vul twee energieovernamedocumenten in (een voor jezelf en een voor de nieuwe huurder of de eigenaar)

 

 • Beide documenten moeten ondertekend worden door jou en de overnemer (nieuwe huurder of de eigenaar)
   
 • Bezorg ons zo snel mogelijk het ondertekend document
   
 • Je contract loopt verder op je nieuwe adres (voor uitzonderingen, zie hier)

 

Bij het intrekken op je nieuwe adres:

 • Vul twee energieovernamedocumenten in (een voor jezelf en een voor de vorige huurder of de eigenaar)
   
 • Beide documenten moeten ondertekend worden door jou en de vertrekkende klant (vorige huurder of de eigenaar)
   
 • Bezorg ons zo snel mogelijk het ondertekend document

 

Samenvatting - voor iedere adreswijziging moet je:

 • in totaal vier energieovernamedocumenten tekenen:
  • twee voor de woning die je verlaat (iedere partij ontvangt een exemplaar)
  • twee voor de woning waar je intrekt (iedere partij ontvangt een exemplaar)
 • watz zo snel mogelijk een copie van deze twee documenten bezorgen

 

 

Wanneer moet je ons op de hoogte brengen van uw verhuizing?

Als je verhuist, moet je ons ten laatste 7 dagen na uw verhuizing op de hoogte brengen.

 

Het is heel belangrijk dat je jouw verhuis op tijd meldt, want we moeten een slotfactuur voor uw oude adres opstellen en de facturatie op je nieuwe adres starten. Hiervoor moet je de meterstanden van de meter(s) van je oud adres en de meterstanden van de meter(s) van je nieuw adres doorgeven via de energieovernamedocumenten.

Wat gebeurt er met je energiecontract als je verhuist?

Je hebt al een contract met watz op je huidige adres?
Dan blijft je contract op je nieuw adres doorlopen aan dezelfde voorwaarden. Volg deze stappen.

Je contract loopt niet verder op je nieuwe adres:
- als je naar het buitenland of naar een ander gewest verhuist
- als je intrekt bij iemand die al een contract heeft met watz of een andere leverancier
- als je verhuist naar een huurwoning met een all-in prijs.

Wat is een energieovernamedocument?

Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde woning, bijvoorbeeld bij een verhuizing of de verkoop van een huis of na een echtscheiding of overlijden. Op dit document worden de meterstanden van de elektriciteits- en/of aardgasmeter van de woning genoteerd op het moment van de overname. Ook de gegevens van de vertrekkende klant en de gegevens van de overnemer worden genoteerd. De twee partijen moeten het document zorgvuldig invullen en ondertekenen. Het wordt opgemaakt in twee exemplaren: een voor de vertrekkende klant en een voor de overnemer. Elke partij maakt nadien de gegevens over aan zijn energieleverancier.  Dit forumlier kan je ons bezorgen via fax (014 960 691) via email (een scan op hallo@watz.be) of per post (watz BVBA, Willem Van Laarstraat 86/002, B-2600 Berchem).

Het energieovernamedocument wordt ingevuld om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen in geval de energielevering wordt overgenomen door een andere partij. Het dient dus NIET om het energiecontract van iemand over te nemen. Bij een verhuis wordt het contract immers meegenomen naar het nieuwe adres.

Wie verhuist, moet zowel voor het oude als het nieuwe adres energieovernamedocumenten invullen. Zowel voor de vorige woning als voor de nieuwe woning  moeten er twee exemplaren opgemaakt worden: een voor de vertrekkende klant en een voor de overnemer.

Het document heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de energieleverancier dit document opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden. Bij sommige leveranciers kan de verhuis zelfs telefonisch geregeld worden, maar toch is het goed om altijd een energieovernamedocument in te vullen.  Als het document naar de leverancier wordt gestuurd, wordt best een kopie bijgehouden.

Alle energieleveranciers in België moeten het energieovernamedocument aanvaarden.

Wat moet je doen als de meter op het nieuwe adres inactief is (dit wil zeggen dat je geen energie kunt verbruiken)?

Zodra u een contract met ons afsluit, kan je contact opnemen met de distributienetbeheerder om de meter open te stellen.

Je moet ook in dit geval twee energieovernamedocumenten zorgvuldig invullen (een voor jezelf en een voor de vorige huurder of de eigenaar) en laten ondertekenen door de andere partij (de vorige huurder/de eigenaar).

Wat moet je doen als er een budgetmeter (meter met voorafbetaling) aanwezig is in je nieuwe woning?

Als je in je oude woning zelf geen budgetmeter had, moet je zo snel mogelijk aan watz en aan je distributienetbeheerder melden dat er een budgetmeter in de nieuwe woning is. De netbeheerder zal de budgetmeter desactiveren zodat die terug werkt als een gewone meter.

                                

Budgetmeter voor elektriciteit                              budgetmeter voor aardgas

Wat moet je doen als er een vermogensbegrenzer geïnstalleerd is op het nieuwe adres?

Als je energie kunt verbruiken:

 • je meldt dit aan ons; wij melden dat aan de netbeheerder
 • vervolgens zal de netbeheerder je contacteren om een afspraak te maken voor de verwijdering van de vermogensbegrenzer
 • de vermogensbegrenzer moet ten laatste binnen 15 dagen na de aanvraag worden verwijderd. 

 

Als de meter op het nieuwe adres afgesloten is (dit wil zeggen dat je geen energie kunt verbruiken):

 • je meldt dit aan ons.  Wij contacteren de netbeheerder
 • de netbeheerder zal vaststellen dat er een vermogensbegrenzer is geïnstalleerd
 • de vermogensbegrenzer wordt bij de activatie van de meter(s) verwijderd.

 

Wat zijn de risico’s als je de verhuisprocedure niet volgt?

Als je ons niet van je verhuizing op de hoogte brengt, kan het energieverbruik op je oude adres nog altijd worden gefactureerd na je verhuizing.

 

Als je voor jouw nieuw adres de verhuizing niet correct meldt of je hebt geen contract voor het nieuwe adres, dan loopt je ook het risico dat de elektriciteit (en/of het aardgas) wordt afgesloten.

 

Als je de meterstanden niet correct noteert, zal de netbeheerder het verbruik schatten. Deze schatting stemt waarschijnlijk  niet overeen met het werkelijke verbruik. Zo kan een deel van het verbruik van de vorige bewoner aan jou worden aangerekend, of, omgekeerd, moet jij misschien betalen voor de energie die in werkelijkheid werd verbruikt door de nieuwe bewoner van je oude adres. 

Welke stappen moet u ondernemen om je verhuizing te regelen?

Als je de sleutels van je oude woning afgeeft:

 • moet je twee energieovernamedocumenten zorgvuldig invullen (een voor jezelf en een voor de nieuwe huurder of de eigenaar) en laten ondertekenen door de overnemer (de nieuwe huurder/de eigenaar)
 • contacteer ons daarna om de gegevens door te geven en stuur ons een kopie van het overnamedocument. Aan de hand van de meterstanden die vermeld zijn op het energieovernamedocument stellen we dan een slotfactuur op voor je oude woning

 

Als je de sleutels van je nieuwe woning ontvangt:

 • moet je twee energieovernamedocumenten zorgvuldig invullen (een voor jezelf en een voor de vorige huurder of de eigenaar) en laten ondertekenen door de andere partij (de vorige huurder/de eigenaar)
 • contacteer ons daarna om de gegevens door te geven en stuur ons een kopie van het overnamedocument. Door de meterstanden te noteren, vermijd je latere meningsverschillen

 

 

Meningsverschillen over de meterstanden vermijden
Om latere discussies over de meterstanden te vermijden, is het erg belangrijk dat het energieovernamedocument door beide partijen wordt ondertekend. Als er daarna een meningsverschil zou ontstaan, kan dit door beide partijen ondertekende document dienen als bewijs. Bewaar het dus zorgvuldig. Het is belangrijk dat het document correct wordt ingevuld en dat alle gevraagde informatie aanwezig is.

wie is wie?

Is er een ombudsman voor elektriciteit?

Ja, dit zijn de contactgegevens:

Ombudsdienst voor Energie
Koningsstraat 47
1000 Brussel
tel.: 02/211.10.60
fax: 02/211.10.69
klacht@ombudsmanenergie.be
www.ombudsmanenergie.be

Wat is een distributienetbeheerder en wat doet hij?

Een distributienetbeheerder baat het elektriciteitsnetwerk in jouw streek uit.  Hij onderhoudt en vernieuwt waar nodig.

Wat is een standaardleverancier?

Bij de vrijmaking van de elektriciteit werden alle klanten toegewezen aan Luminus en Electrabel (elk voor een welbepaald gedeelte van het Vlaamse gewest). Indien u sindsdien nog niet van leverancier wisselde of bij hen nog geen nieuw contract tekende, wordt je nog beleverd door de standaardleverancier.

Wie is de CREG?

Commissie voor de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt (www.creg.be)
De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmmakrt. De CREG moet erover waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past. Zij behartigt ook de essentiële consumentenbelangen.

Wie is de VREG?

Vlaamse Regulator voor Elektriciteit & Gas.
VREG controleert en reguleert de vrije energiemarkt en informeert de consument hierover.

Wie is Elia en wat doet Elia?

Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, maar speelt ook een sleutelrol op Europees niveau.

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8000 km lijnen en ondergrondse kabels, verspreid over heel België.

Wie is mijn distributienetbeheerder?

Dat kan je makkelijk hier opzoeken: http://www.vreg.be/uw-netbeheerder.

Wie kan standaardleverancier zijn?

Dit werd voor heel Vlaanderen vastgelegd. Dit is Electrabel of Luminus.