De Turteltaks, hoe zit dat nu?

Het Grondwettelijk Hof vernietigde gisteren de Vlaamse energietaks, beter bekend onder de namen “bijdrage Energiefonds”, “Freya-factuur” of “Turteltaks”. Het Hof besloot dat de befaamde belasting in strijd ligt met de huidige Federale bijdrage omdat beide heffingen het verbruik van de afnemer zouden belasten. Dit zou neerkomen op een dubbele belasting, wat dus niet mag.

Wat is de bijdrage Energiefonds en waar dient het voor?

Sinds 1 maart 2016 moet elke afnemer van elektriciteit in Vlaanderen een bepaald bedrag betalen in functie van zijn verbruik. De tarieven zijn vastgelegd volgens verschillende verbruiksdrempels. Zo betaalt een doorsnee gezin, dat minder dan 5 MWu verbruikt, 103,37 €/jaar. Tussen de 5 en 10 MWu verbruik wordt er u 134,37 €/jaar aangerekend, enzovoort.

De bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van de VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt), openbaredienstverplichtingen inzake energie, het sociaal energiebeleid en ook het beleid inzake het rationeel energieverbruik, de warmte-krachtkoppeling, en de hernieuwbare energiebronnen. Dat laatste kwam vooral ter sprake in het kader van de jarenlange subsidiëring van zonnepanelen, wat een dure rekening met zich mee heeft gebracht.

Dubbele belasting

Het Hof oordeelde dat de Vlaamse bijdrage “niet langer uitsluitend verbonden [was] aan het bestaan van een afnamepunt”, ofschoon het in eerste instantie onder die vorm werd ingevoerd. De bedoeling was dus dat de bijdrage Energiefonds louter op basis van het bestaan van een afnamepunt zou berekend worden maar dat het eigenlijk werd berekend op basis van het verbruik van de afnemer. Volgens het Hof wil dat zeggen dat de afnemer niet langer een onderscheid kan maken tussen de bijdrage Energiefonds en de Federale bijdrage aangezien ze beiden berekend worden op het verbruik.

Wat gebeurt er nu?

Jammer genoeg blijft de bijdrage wel behouden tot eind dit jaar en wordt er sowieso niets teruggevorderd. Vanaf 1 januari 2018 zal de belasting dus in zijn huidige vorm niet meer worden aangerekend maar het lijkt wel waarschijnlijk dat er tegen dan een vervangende maatregel zal worden getroffen. Onder welke vorm? Dat is afwachten. In Brussel ondervinden ze dit probleem bijvoorbeeld niet omdat de afnemer daar enkel belast wordt op het vermogen van zijn meter (zowel voor elektriciteit als voor gas). Volgt Vlaanderen dit model of wordt er iets anders voorgesteld? Dat zullen we in de komende maanden te weten komen.

Bron: Grondwettelijk Hof, Arrest nr. 83/2017 van 22 juni 2017

Delen

Reageer