Watz heeft zich verbonden tot het Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”. Dit akkoord strekt ertoe de consumenten te beschermen tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie in hun relaties met deze leveranciers.

Gedragscode

In die optiek werd in het akkoord een gedragscode voor “verkoop buiten de onderneming” en “verkoop op afstand” opgenomen. De verplichtingen van de gedragscode gelden voor de leverancier en voor zijn eventuele verkoopsagenten en hebben betrekking op de voorlichting van de consument en op het afsluiten van de overeenkomst voor het leveren van elektriciteit en/of gas.

Meer informatie op dit Akkoord vindt u op de website van de FOD Economie.