Waar groene stroom vandaan?

Als jonge leverancier zijn we ongelooflijk trots onze stempel te kunnen drukken op het Belgische energielandschap dat gedomineerd wordt door de grote multinationals. Watz behoort namelijk tot het selecte clubje van leveranciers die 100% groene én Belgische stroom aanbieden.

100% Belgisch?

Het land van herkomst van je energie kan je nakijken op www.vreg.be/nl/herkomst-stroom. Je zal snel ontdekken dat alle gevestigde waarden een deel van hun energie uit het buitenland halen. Watz maakt er een erezaak van om de lokale economie te ondersteunen. In dit selecte groepje zitten naast Watz vooral coöperatieven waarbij je eerst aandeelhouder moet worden om elektriciteit af te nemen.

100% groen?

En of wij 100% groen zijn! Wij dienen namelijk voor elke geleverde kWh aan onze klanten Garantie Van Oorsprong certificaten in bij de VREG, de zogenaamde GVO’s. Dit is de enige manier om transparantie te brengen in waar stroom vandaan komt. Stroom is bij verbruik namelijk per definitie grijs en niet traceerbaar. Een GVO is een eenduidig bewijsstuk dat werd uitgereikt bij de productie van groene stroom. Deze garantie van oorsprong certificaten zijn voor Watz uitsluitend afkomstig van groene stroom installaties in België uit wind, zon, biogas en hydro.

Dat we hier kiezen voor Belgische GVO’s is een wereld van verschil. Het systeem van GVO’s is namelijk een Europees systeem en laat energieleveranciers toe om buitenlandse GVO’s aan te kopen aan dumpingprijzen. Deze buitenlandse GVO’s worden door collega leveranciers gebruikt om de aangeboden stroom hier in België groen te kleuren.

Ruim 27% van de geleverde stroom in Vlaanderen was groen in 2015. Van dit aandeel groene stroom is slechts 46% opgewekt in België, 38% van deze stroom kwam uit Scandinavië en de overige 16% werd geïmporteerd uit de rest van Europa. Een kleine kanttekening hierbij – Fysiek geraakt die stroom van onder meer IJsland nooit bij ons.

De kleine spelers benadeeld

Ook Greenpeace klaagt dit achterpoortje in het Europees systeem van GVO’s en het groen kleuren van stroom aan. Hiervoor krijgen deze leveranciers terecht een slechte score.

Helaas hanteert Greenpeace wat betreft groene stroom een andere definitie dan de bij wet aangestelde officiële Regulator voor de Energiemarkt – de VREG – en gebruikt voor de berekening van haar score een ander pallet parameters.

Als jonge energieleverancier hebben wij bijvoorbeeld nog geen eigen productiecapaciteit – of investeringsprogramma lopen in eigen productie – waardoor we delen in de klappen. Punten worden dan namelijk toegekend o.b.v. de productiemix van de Noord-West Europese markt die verre van 100% groen is. Wat niet wegneemt dat wij wel onze garanties aankochten bij een ander Belgisch bedrijf dat wel die investeringen deed (bv Aspiravi, …).

Het is dus jammer dat Greenpeace hier de redenering voor Belgische GVO’s niet door trekt en deze voor een groot deel over dezelfde kam scheert als de buitenlandse GVO’s. We maken hierbij ook de bedenking dat zelfs energieproducenten/-leveranciers met 100% hernieuwbare productie verplicht zijn GVO’s aan te leveren bij de Vreg. Wanneer de productie van een heel windmolenpark uit ligt bijvoorbeeld, dient de stroomlevering van de klant immers gewaarborgd te worden. Zo kan het zijn dat dit gebeurd met… grijze stroom.

Gezien de regulator het officieel mechanisme is die de energiemarkt in Vlaanderen controleert, zijn wij nog steeds van mening dat onze stroom niet alleen 100% groen is maar ook nog in eigen land is opgewekt. Het systeem van garanties van oorsprong wordt door de VREG bij elke transactie ook ge-audit.

Wij zijn blij dat onze klanten ons als jonge speler willen steunen, waarvoor onze oprechte dank. Wij engageren ons alvast om ons naar de toekomst toe niet enkel te profileren als 100% groene leverancier, maar ook als 100% groene producent.

Bron: Vreg. (2016). De oorsprong van de geleverde elektriciteit in Vlaanderen in 2015

Delen

Reageer